De Minister van OCW heeft een beleidsbrief en een uitwerkingsagenda naar de Kamer gestuurd met haar beleid over de Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs (ook wel aangeduid als Herijking Leerlingenzorg). Na een rondetafelgesprek met alle betrokken organisaties, zal de Tweede Kamer in een algemeen overleg in de Vaste Kamercommissie OCW haar visie geven op dit voorgenomen beleid.Door de gezamenlijke onderwijsorganisaties is een reactieverzonden aan de leden van de Kamercommissie. De AVS heeft aanvullend op die brief nog enkele specifieke accenten onder de aandacht gebracht van de kamerleden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders