Reactie onderwijsorganisatie op uitwerking motie-Van Aartsen/Bos

Ondergetekenden van deze brief hebben kennis genomen van de brief van het kabinet over de uitwerking van de motie-Van Aartsen/Bos, betreffende kinderopvang en onderwijs. De inhoud van het kabinetsstandpunt geeft de ondertekenaars aanleiding tot dit schrijven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.