Het kabinet heeft vandaag de rapporten van de twintig werkgroepen ‘Brede Heroverwegingen’  aangeboden aan de Tweede Kamer.Het kabinet heeft de heroverwegingsrapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden over toekomstige bezuinigingen en deze rapporten bevatten een scala aan varianten waarmee op twintig beleidsthema’s, zo ook het onderwijs, geld kan worden bespaard.De aanbiedingsbrief van het kabinet treft u hierbij aan alspdf-bestand.De twintig rapporten kunt u terug vinden viahttp://www.minfin.nl/Onderwerpen/Begroting/Brede_heroverwegingen.Zie ook:Heroverwegingsvoorstellen kleden onderwijs uitHet op 1 april gepresenteerde rapport waarin de ambtelijke werkgroep aangeeft waarop binnen het onderwijs 20 procent bezuinigd zou kunnen worden, is met ongeloof en scepsis ontvangen. …Brede heroverwegingenOp 1 april publiceerden de ambtelijke werkgroepen hun voorstellen voor een heroverweging van de overheidsuitgaven. De heroverwegingswerkgroep productiviteit onderwijs doet in zijn rapport voorstellen voor het basiscurri…

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws