Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen. Daarnaast wil men vaak ook efficiencywinst te behalen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft bureau Berenschot het rapport ‘Primair onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang: een onderzoek naar bestuurlijk juridische vormgeving van samenwerking’ uitgebracht. Het rapport beschrijft het proces en de mogelijkheden voor het vormgeven van samenwerking tussen deze drie partijen in verschillende fasen. Van de fase waarin de partijen de intentie uitspreken om te gaan samenwerken tot de fase waarin de samenwerking is geïmplementeerd en vastgelegd. Daarbij komt een aantal aspecten aan bod: doel, inhoud, haalbaarheid, aanpak, financiën en bestuurlijk-juridische vormgeving op verschillende verdiepingsniveaus. De vormgeving is afhankelijk van de mate van samenwerking die de partijen met elkaar willen. Hierbij kan sprake zijn van een lichte, intensieve of integrale samenwerking. Elk van deze soorten samenwerking is uitgewerkt in één of meer bestuurlijk-juridische modellen. Per model zijn de doelen, taken, (be)sturing, de manier van oprichting, personeel, fiscale aspecten en risico’s behandeld. Het rapport is hier onder te downloaden  Berenschot onderzoeksrapport bestuurlijk juridische vormgeving po-ko-psz In februari en maart 2011 organiseert de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) twee bustours langs scholen die de combinatie van onderwijs en kinderopvang goed hebben georganiseerd. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws