Stichting De Schoolschrijver moet een plaats krijgen binnen de basisinfrastructuur (BIS) van de letterensector om de infrastructuur rondom leesbevordering te versterken. Dit adviseert de Raad voor Cultuur aan OCW-minister Van Engelshoven in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’, een rapport over het culturele stelsel 2021-2024.

Volgens de Raad onderscheidt De Schoolschrijver zich van andere organisaties die werken aan leesbevordering, omdat ze ook de leerkrachten en ouders, bibliotheken en pabo’s erbij betrekt. Ook slaagt De Schoolschrijver erin onderwijs met letteren te verbinden. Daarnaast zet de stichting online programma’s en technologische innovatie in om leerlingen te motiveren voor lezen en schrijven.

Stichting Lezen en de Schrijverscentrale zijn op dit moment de twee ondersteunende BIS-instellingen in de letterensector die zich richten op leesbevordering. De Raad adviseert de minister om structureel 0,5 miljoen euro vrij te maken voor De Schoolschrijver om de bestaande infrastructuur te versterken.  
 
De Schoolschrijver 
De Schoolschrijver, opgericht in 2010, ontwikkelt educatieve programma’s voor kinderen in het primair onderwijs, met daarin een centrale rol voor kinderboekenauteurs.
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld