De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het initiatiefwetsvoorstel in dat medeondertekend werd door D66 en CDA.

De wet stelt kwaliteitseisen aan het onderwijs, de inspectie controleert daar vervolgens op. Daarvoor formuleert zij een toezichtskader. En daarin gaat de inspectie nog wel eens verder dan noodzakelijk, constateerde Bisschop. De wettelijke deugdelijkheidseisen zijn bijvoorbeeld gekwalificeerd personeel, verplichte vakkenpakketten, voldoende lesuren. Maar tot vorig jaar stond ook de kleutertoets in het toezichtkader van de inspectie, terwijl die niet in de Wet op het Onderwijstoezicht en in de sectorwetten stond. Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting van 2014 oordeelde de Kamer dat de inspectie de kleutertoets uit haar toezichtkader moest schrappen. Bisschop meent dat er in het onderwijs onduidelijkheid is over de vrijheid die scholen precies hebben, en vindt dat de overheid de professionele ruimte van scholen beter moet bewaken. Daarvoor is het volgens SGP, D66 en CDA nodig dat de taken van de inspectie scherper worden afgebakend.

Gevaar
De Raad van State adviseert positief over het wetsvoorstel. “Als gevolg van de onduidelijkheid over het onderscheid tussen wettelijke deugdelijkheidseisen enerzijds en door de inspectie gehanteerde kwaliteitsaspecten anderzijds, zijn scholen onzeker over de eisen waaraan zij moeten voldoen. Ook kunnen zij zich onvoldoende verweren tegen de kwaliteitsoordelen van de inspectie”, schrijft de Raad in zijn advies. Volgens het wetsvoorstel moet de inspectie niet meer doen dan het controleren van de naleving van de onderwijsvoorschriften en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van State schrijft daarover dat het gevaar blijft bestaan dat het bevorderen van de kwaliteit wordt vermengd met het houden van toezicht. De term ‘kwaliteit’ is in zekere zin onbegrensd. Sommige kwaliteitsaspecten vallen (deels) onder de deugdelijkheidseisen, andere niet, schrijft de Raad. In het eerste geval hebben scholen zich eraan te houden, in het laatste geval “mist het toezichtkader juridisch bindende betekenis”.

Twee kaders
Bisschop heeft de tekst van het wetsvoorstel aangepast en het advies van de Raad van State overgenomen om de onderwijsinspectie twee kaders te laten hanteren:
• één met het beleid, uitleg en toepassing van de wet
• één met indicatoren die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren

Twee inspectiekaders klinkt verwarrend, maar dat is het niet, zegt beleidsmedewerker Gijsbert Leertouwer van de SGP. “Eén document is de harde wettelijke eis. Het andere is de visie van de inspectie zelf. Voor scholen wordt het juist heel helder als je twee documenten krijgt. In het ene staat waar je echt aan moet voldoen en het andere is vrijblijvend.” Volgens het initiatiefwetsvoorstel komen er ook twee losse inspectierapporten, waarbij alleen dat wat de wettelijke eisen toetst, geldt. Het andere is voor de school zelf.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws