Quarantaineregels voor het onderwijs worden aangescherpt

Quarantaine

Omdat de besmettingen in de hele samenleving weer oplopen, zijn de quarantaineregels voor het primair en voortgezet aangescherpt. Besloten is dat alle gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten in quarantaine moeten als er iemand besmet is. Onderwijspersoneel, kinderen en jongeren worden daarvan niet uitgezonderd.

Deze besluitvorming heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Het betekent dat er vaker en meer leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel in quarantaine moeten. Het is bekend hoe groot de gevolgen van dergelijke coronamaatregelen op de ontwikkeling van leerlingen kunnen zijn. Om die reden is het van belang dat scholen hier rekening mee houden. Zowel door zo goed als mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan, met bijvoorbeeld de basisregels en het zelftesten als het tijdelijk aanbieden van onderwijs op afstand.

Het is van belang dat scholen voorbereid zijn op afwezigheid van leerkrachten, docenten en leerlingen in verband met quarantaines of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie naar ouders en leerlingen; onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.
De keuze voor afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen.

Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.


Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden