Het project Q*primair is afgelopen maar kwaliteitszorg op school blijft iets dat aandacht vraagt. Daarom is er nu het Platform Kwaliteit en Innovatie.Eind 2001 ging namens een tiental onderwijsorganisaties de projectgroep Q*Primair van start. De groep kreeg tot taak de kwaliteitszorg in het basisonderwijs een impuls te geven. Eind 2006 zijn haar werkzaamheden afgerond.Tijdens de op 23 november 2006 gehouden slotconferentie onder het motto ‘Leren excelleren’ is de oogst van Q*Primair, vastgelegd op de dvd De oogst, overgedragen aan haar erfgenaam: het PO Platform Kwaliteit en Innovatie.Het platform gaat op basis van wat Q*Primair ontwikkeld en bereikt heeft, verder met het thema kwaliteitszorg voor én door scholen. Op die manier worden de bereikte opbrengsten bewaard en verder uitgebouwd. De website van Q*Primair (www.qprimair.nl) blijft nog even bestaan totdat de website van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie toegankelijk is.Bronwww.bredeschool.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws