Te veel leerkrachten voldoen niet aan de bevoegdheidseisen of bekwaamheidseisen voor het vak dat zij geven, stelt Tweede Kamerlid voor de PvdA Mohammed Mohandis. “Van sommigen vraag ik me af hoe ze ooit leerkracht zijn geworden.”

Scholen zouden zich meer moeten inzetten voor de ontwikkeling en nascholing van leerkrachten. Volgens Mohandis is het niet altijd aan de leerkrachten zelf te wijten dat ze het gewenste kwaliteitsniveau niet halen. De PvdA’er ziet dat scholen leerkrachten inzetten voor een vak waarvoor zij niet opgeleid zijn. Ook vindt hij dat lerarenopleidingen een strenger toelatingsbeleid moeten hanteren. Voor selectie voor de poort, tijdens de poort en na de poort. Mohandis: “Waarom zou iemand moeten worden toegelaten op de pabo met een vier voor Nederlands? Zo iemand kan beter uitwijken naar een andere opleiding. De zogenoemde ‘entreetoetsen’ beginnen pas na aanvang van de studie, maar een herkansing kan nu ook nog aan het einde van de eerste jaar van de pabo-opleiding plaatsvinden. Al die tijd kan een student blijven bungelen, ook als het er echt niet inzit en dat is in niemands belang.”
Het huidige lerarenregister noemt Mohandis nog ‘te vrijblijvend’. Hij is van mening dat inschrijven op termijn verplicht moet worden en dat het mogelijk moet zijn om een leerkracht zijn/haar bevoegdheid te ontnemen als hij/zij niet meewerkt aan nascholing.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws