Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief waarmee hij het onderzoek over de WGA aan de Tweede Kamer aanbiedt. Werkgevers hebben sinds 2007 de mogelijkheid om te kiezen tussen een publieke (via UWV) of private (commerciële bureaus zoals Loyalis, AON, et cetera) verzekering voor de WGA. Onderzoeksbureaus Ecorys en Astri hebben onderzocht of er een verschil is bij publiek of privaat verzekerde werkgevers in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting van werknemers. Uit het rapport komt niet naar voren dat publiek dan wel privaat verzekerde werkgevers beter presteren op dit punt. Ook zitten er te hoge overgangskosten vast aan volledige privatisering.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws