Publieke belangen dienen

De Onderwijsraad bracht medio april een advies uit met als belangrijk thema de maatschappelijke legitimiteit van schoolbesturen. Daaruit blijkt onder meer dat verdere professionalisering van schoolbestuurders nodig is met het oog op de toegenomen autonomievergroting.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.