Publicaties

Wegwijs in de CAO PO

De uitvoering van cao-bepalingen is vaak ingewikkeld. De AVS heeft daarom een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt, gebaseerd op de bepalingen in de CAO PO 2018-2019. Per onderwerp, op alfabet, gerangschikt. Na een korte uitleg van de terminologie wordt verwezen naar de officiële bepalingen. Een handzaam boekje, bedoeld als handvat voor de regelgeving.
 
Te bestellen voor € 12,50 via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/hetabcvandecaopo
 
Uitgaven over andere schooltijden en medezeggenschap geactualiseerd

De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn te bestellen via de website.
 
In de herzien uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ (€ 17,50)zijn daar waar relevant gegevens geactualiseerd en wijzigingen doorgevoerd, zoals de verwijzingen naar de CAO PO.
De nieuwe CAO PO werkt ook door in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Waar relevant zijn de wijzigingen (onder andere bij instemming- of adviesbevoegdheid) opgenomen in de herziene uitgave van ‘Goed onderwijs, goede MR’ (€ 18,50). Deze wijzigingen zijn ook verwerkt in quickscans 4 en 8.
 
Bestellen:
www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/naar-andere-schooltijden-en-dan
www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/goed-onderwijs-goede-mr

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.