De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS.

In de (zevende herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals de verwijzingen naar de CAO PO en de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs, verwerkt.

Goed onderwijs goede MR
Met het van kracht worden van de toepassing van het werkverdelingsplan in hoofdstuk 2 van CAO PO 2019 zijn  daar waar relevant de wijzigingen (o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid van de Medezeggenschapsraad) in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (achtste herziene uitgave: september 2019) opgenomen. Ook zijn deze wijzigingen in de quickscans 4 en 5 verwerkt.

Naar andere schooltijden goed onderwijs goede-mr

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen