Van 18 november tot en met 24 november is de Week tegen Kindermishandeling. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft diverse publicaties uitgegeven over dit onderwerp in de aanloop naar deze week. De brochure 'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' informeert professionals over het gebruik van de meldcode en de 'Handleiding teamleergesprek' helpt om hierover samen in gesprek te gaan.

Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Maar hoe kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren en aanpakken? Onderwijsprofessionals zijn verplicht de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd en aangescherpt. De meldcode is bedoeld als houvast en als instrument om samen stappen te zetten en beslissingen te nemen. De meldcode biedt een afwegingskader waarmee professionals in het onderwijs kunnen bepalen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hulp bieden mogelijk is.

In de brochure 'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' wordt de meldcode stap voor stap doorlopen en aangevuld met tips over hoe de meldcode een plaats kan krijgen in de ondersteuningsstructuur van de school.

De handleiding Teamleergesprek is bedoeld voor intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het basis- en voortgezet onderwijs. De handleiding biedt handvatten voor het voeren van een gesprek met het team over het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de Week tegen Kindermishandeling gaat het Nederlands Jeugdinstituut samen met professionals uit het onderwijs aan het werk met deze publicaties.

week-van-de-kindermishandeling-web.jpg

Links

Gerelateerd nieuws