Publicatie zorg voor kinderen met ADHD

De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De studie onderzocht veelbelovende initiatieven die de zorgverlening voor kinderen met ADHD, hun ouders en leerkrachten in het basisonderwijs verbeteren.

De publicatie beschrijft initiatieven in de regio’s Rotterdam, Maastricht, Delft en Lelystad. De werkwijze in de regio Delfland wordt uitgebreider beschreven vanwege de geconstateerde mogelijkheden voor bredere toepassing van deze werkwijze in Nederland. Daarnaast formuleren de auteurs diverse aanbevelingen en ontwikkelingsopdrachten voor de beleids- en uitvoeringspraktijk. Deze betreffen onder meer de aansluiting op de leerlingenzorg in het basisonderwijs, de versterking van de samenwerking met het speciaal onderwijs, de inbedding van de jeugd-GGz in bureau jeugdzorg en het belang van samenwerking tussen lokale en provinciale overheden en schoolbesturen voor het realiseren van een verbeterde zorginfrastructuur.

Meer informatie

Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg ISBN 90-441-1583-9Prijs: € 7,70
De publicatie is verkrijgbaar via de boekhandel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.