Publicatie over schooltijden geactualiseerd

De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is in juni 2021 geactualiseerd. De herziene versie is nu te bestellen via de website van de AVS.

In de (achtste herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen verwerkt, zoals de verwijzingen naar de CAO PO, de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs en het Programma Ruimte voor Regie.

Link