Schoolleidersregister PO heeft een publicatie uitgegeven voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In ‘Nieuwe kinderen, nieuwe kennis’ vinden schoolleiders en teams handvatten vanuit de schoolpraktijk voor het vormgeven van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

In de publicatie komen collega’s aan het woord over door hen gevonden oplossingen; schoolleiders uit verschillende delen van het land delen hun kennis en ervaringen. Daarnaast geeft de publicatie een inkijkje in de drempels waar vluchtelingen tegenaanlopen in het Nederlandse onderwijs. Ook staan er tips in over het communiceren met ouders die nog geen Nederlands spreken.

De opvang van deze snel groeiende groep van veelal getraumatiseerde kinderen vraagt veel van het organisatietalent van de schoolleider. Scholen staan voor een uitdaging die ook heel leerzaam kan zijn. Door nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk (informeel leren) op te doen, is deze manier van professionaliseren bruikbaar voor de herregistratie in het Schoolleidersregister.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws