Publicatie over MR geactualiseerd

De AVS-publicatie ‘Goed onderwijs goede MR’ is in juni geactualiseerd. De herziene versie is nu te bestellen via de website van de AVS.

In de (negende herziene) uitgave Goed onderwijs goede MR (juni 2021) zijn de relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving (in de WMS en WPO) daar waar relevant opgenomen. Onder andere bij instemmings- of adviesbevoegdheid is artikel 8a ‘Sollicitatiecommissie bestuurder’ als een apart artikel opgenomen en zijn ook door wijzigingen in de CAO PO de verwijzingen naar de juiste artikelen verwerkt. Ook zijn deze wijzigingen in de quickscans verwerkt.

Link