In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat in 2017 iedere leerling in het po minimaal twee lesuren bevoegd bewegingsonderwijs per week krijgt. In de maanden april en mei organiseert Sportkracht12 samen met onder andere het Ministerie van OCW in iedere provincie een inspiratiesessie over dit thema.

Er is veel discussie over de kwaliteit en kwantiteit van het bewegen in en rondom de school. Het Ministerie van OCW is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. VVD-Kamerlid heeft een tijd geleden een voorstel ingediend om alle lessen lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs door vakleerkrachten te laten verzorgen. Het Ministerie van OCW heeft een rond gemaakt langs de 37 gemeenten om te bespreken hoe er gezamenlijk kan worden gewerkt aan het verbeteren van het bewegen in en rondom de school. In het bestuursakkoord tussen OCW en PO-Raad is afgesproken dat scholen ernaar streven dat in 2017 iedere leerling in het basisonderwijs minimaal twee lesuren bevoegd bewegingsonderwijs per week krijgt. Waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs per week. Door middel van een eerder uitgezette landelijke enquête wordt gekeken in hoeverre scholen hieraan voldoen. In de enquête-uitslag worden ook de belemmeringen en kansen rondom bewegingsonderwijs in kaart gebracht.

Om op deze informatie een verdiepingsslag te maken, organiseert Sportkracht12, samen met OCW en KVLO, VSG, JOGG en NOC*NSF, in de maanden april en mei 2016 in iedere provincie een inspiratiesessie over dit thema. Deelnemers zijn afkomstig uit het onderwijs, de overheid en de sportsector. De bijeenkomsten gaan in op nut en noodzaak van bewegingsonderwijs en dagelijkse beweegmomenten. Daarnaast zijn er inspirerende voorbeelden en vinden discussies plaats over knelpunten en valkuilen. Het uiteindelijke doel van de bijeenkomst is het ophalen van de tien grootste knelpunten en tien beste oplossingen bij het bewegingsonderwijs en dagelijkse beweegmomenten. Uiteindelijk wordt de landelijk verzamelde informatie gebundeld aangereikt aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs.
 
De Gezonde School zich bezig met gezondheidsbevordering in het po, vo en mbo.
 
Data bijeenkomsten per provincie:
– 5 april: Gelderland (organisatie: Gelderse Sport Federatie)
– 11 april: Zeeland (Sport Zeeland)
– 13 april: Noord-Brabant (Sportservice Noord-Brabant)
– 19 april: Flevoland (Sportservice Flevoland)
– 20 april: Limburg (Huis voor de Sport Limburg)
– 21 april: Drenthe (Sport Drenthe)
– 22 april: Zuid-Holland (Sportservice Zuid-Holland)
– 28 april: Friesland (Sport Fryslan)
– 11 mei: Overijssel (Sportservice Overijssel) en Groningen (Huis voor de Sport Groningen)
– 18 mei: Noord-Holland (Sportservice Noord-Holland)
– 25 mei: Utrecht (Sportservice Provincie Utrecht)
 
Meer informatie: Jack Opgenoord, voorzitter Sportkracht12, via j.opgenoord@huisvoordesport.org
 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders