De coronaprotocollen zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en op basis van de signalen uit het veld. Hieronder treft u een aantal aanpassingen uitgelicht.

Hieronder (naast enkele tekstuele wijzigingen) de relevante aanpassingen:

Voorblad

  • Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op COVID-19 bij de GGD. Deze mogelijkheid is opgenomen in de protocollen.
  • Uitdrukkelijk opgenomen dat leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs geen 1,5 meter afstand tot volwassenen hoeven te houden (vso wel).
  • Testbeleid van leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is gewijzigd.
  • De protocollen verwijzen nu specifiek naar de gezondheidscheck infographic van het RIVM waar voorheen enkel de ‘triage’ werd genoemd.

Verder in de protocollen

  • Paragraaf 3.5 m.b.t. ventilatie is aangepast naar de meest recente RIVM-richtlijnen.
  • Paragraaf 4.2 m.b.t. wegstuurbeleid is in de protocollen regulier en so/sbo ingekort. Een verwijzing naar de thuisblijfregels personeel en leerlingen volstaat.
  • Paragraaf 4.3 m.b.t. thuisblijfregels leerlingen:
    • Het nieuwe testbeleid voor leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is aangepast. Evenals de nieuwe richtlijnen bij enkel verkoudheidsklachten voor leerlingen op de basisschool en so/sbo.
  • Paragraaf 4.4. m.b.t. thuisblijfregels personeel
    • Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient
    • personeelsleden die 28 weken of meer zwanger zijn is in alle drie de protocollen het advies verwerkt dat zwangere personeelsleden in het derde trimester 1,5 meter afstand tot alle anderen moeten houden, waardoor het zwangere personeelslid in de meeste situaties ander werk zal moeten doen.

Met betrekking tot het testbeleid én schoolgang bij verkoudheidsklachten wordt nu één lijn getrokken. Het gaat bij het nieuwe beleid om de context waar het kind zich in bevindt en niet strikt om de leeftijd. Voor de afbakening op het PO wordt uitgegaan van kinderen in de basisschoolleeftijd. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de 13-jarigen die nog op de basisschool zitten.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

De protocollen zijn hieronder de downloaden.

De meest recente coronaprotocollen

Gerelateerd nieuws