Protocollen herstart scholen

In het verlengde van het kabinetsbesluit om de basisscholen, de speciale scholen voor basisonderwijs en het speciaal onderwijs voor leerlingen tot en met 12 jaar vanaf 11 mei weer te openen, zijn er door de betrokken partijen (CNV Onderwijs, FvOv, AOb en PO-Raad) protocollen opgesteld om een en ander in goede banen te leiden. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Bij de heropening zijn schoolleiders en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.”

De protocollen, één voor het basisonderwijs en één voor het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs, dienen als handreiking voor de sectoren bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Ook is onder andere vastgelegd dat medewerkers die kwetsbaar zijn of kwetsbare gezinsleden hebben niet verplicht worden om naar school te komen.

De leidraad is dat er 50 procent onderwijstijd voor alle leerlingen wordt gerealiseerd. Hoe dit wordt gerealiseerd, is aan de school. Zo is de combinatie met afstandsonderwijs niet verplicht en mogen de scholen zelf bepalen hoe zij hun schoolweek inrichten. De protocollen kunnen worden aangepast naar aanleiding van de context van de school en de ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Bij de heropening zijn schoolleiders en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. Ouders zijn de eerste partner, maar ook werken schoolleiders samen met andere partijen zoals de buitenschoolse opvang en de Kinderopvang. De scholen herstarten is een grote stap die we samen moeten zetten, met iedereen samen. Daarom is er ook brede afstemming geweest met Ouders & Onderwijs, het LECSO/SBO Werkverband, het Lerarencollectief, Vivis, Simea, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders. Ook zijn de ministeries van OCW en SZW betrokken geweest.”

Protocollen, Veelgestelde vragen, posters en gespreksleidraad
De protocollen en Veelgestelde vragen (AVS Helpdesk) zijn hieronder te downloaden. De veelgestelde vragen worden regelmatig geüpdatet.
Het ministerie van OCW heeft posters gemaakt met voorzorgsmaatregelen voor scholen en ouders/verzorgers (zie download)
Ook is er een gespreksleidraad ontworpen om tot een constructieve samenwerking te komen tussen onderwijs en kinderopvang (zie download). 

AVS in de media
De AVS en collega-schoolleiders zijn volop in de media (o.a. Nieuwsuur, RTL Nieuws, Jinek) geweest in reactie op het kabinetsbesluit. Ook verschenen artikelen bij Het Parool, RTV Drenthe, De Limburger, De Stentor, Brabant Dagblad en in andere regionale media.

De meest recente corona richtlijnen

Links

Downloads