Protocollen aangepast naar aanleiding van quarantainebepalingen

Het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zijn op 11 januari 2022 wederom aangepast in verband de quarantainebepalingen.

De wijzigingen betreffen het volgende.

Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs

• Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
• IV – 2: Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
• IV – 2: Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen.
• IV – 3: Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden gevolgd.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

• Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
• I-2 en III-1: advies om leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden van de docent, voor zover dat mogelijk is.
• IV-2: Quarantaine bij nauw contact met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).
• IV-2: Als een besmetting asymptomatisch is (zonder klachten) dan geldt dat de persoon in plaats van 72 uur/5 dagen nu minimaal 7 dagen na de (positieve) testafname in quarantaine blijft.

Het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van 11 januari 2022 zijn te downloaden via de AVS-website.

Link


De meest recente corona richtlijnen