Protocollen aangepast naar aanleiding van de versoepelingen

In verband met de versoepelingen op het gebied van het coronavirus is het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het protocol voortgezet speciaal onderwijs (vso) per 18 februari 2022 aangepast.

De aanpassingen betreffen:


Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

I-2: Opgenomen dat de 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari.
I-3: Het dragen van een mondneusmasker vervalt per 25 februari, daarmee vervalt deze paragraaf per 25 februari.
 II-1: Teamvergaderingen mogen live plaatsvinden, leerlingen hoeven niet meer direct naar huis na schooltijd en de regels rond bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de algemene regels in het onderwijs. Er mag weer publiek aanwezig zijn.
II-2: Versoepelingen groepsactiviteiten en excursies met ouders.
II-4: Versoepeling ouders in de school.
II-5: Door de versoepelingen rond ouders in de school komt de paragraaf over ouderavonden, oudergesprekken en open dagen te vervallen, deze zijn toegestaan.
III-2: Cohortering is vervallen, daarmee is deze paragraaf komen te vervallen.
III-3: Aanpassingen in pauzebeleid is vervallen, daarmee is deze paragraaf komen te vervallen III-2: Herziening van nummering.
III-3: Herziening van nummering.
III-5: Aanbod hulpteam bij ventilatie en inzameling casuïstiek waarbij SUViS niet volstaat toegevoegd. IV-2: Opheffing isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

I-2: De 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari. I-3: Het dragen van een mondneusmasker vervalt per 25 februari.
II-1: Leerlingen hoeven niet meer direct naar huis na schooltijd. II-1: De regels rond bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de algemene regels in het onderwijs.
 II-1: De 1,5 afstand vervalt per 25 februari.
II-2: Toegevoegd een versoepeling van het thuiswerkadvies.
II-3: Versoepelingen groepsactiviteiten en sportdagen en aanwezigheid ouders daarbij.
II-6: Versoepeling in ouderavonden/oudergesprekken en open dagen.
 III-1: De 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari.
III-2: Cohortering is vervallen.
III-3: Aanpassingen in pauzebeleid is vervallen.
III-2: Herziening van nummering. Afstand bewaren in het leerlingenvervoer vervalt per 25 februari. III-3: Herziening van nummering. III-4: Aanbod hulpteam bij ventilatie en inzameling casuïstiek waarbij SUViS niet volstaat toegevoegd. IV-2: Opheffing isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij.

Het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het protocol voortgezet speciaalonderwijs (vso) zijn hieronder te downloaden.De meest recente corona richtlijnen