Protocollen aangepast aan recente versoepelingen coronavirus

In verband met de recentste versoepelingen van het coronavirus per 25 februari 2022 zijn het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het protocol voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aangepast.

De aanpassingen betreffen het volgende.

Het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs:

• I-2: Advies en verplichting anderhalve meter afstand is komen te vervallen.
• I-3: Mondneusmaskers enkel geadviseerd in drukke situaties, daarom komt deze paragraaf te vervallen.
• I-3 t/m I-7: Herziening van nummering.
• II-1: Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
• II-2: Verplichting mondneusmaskers verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
• II-4: Advies en verplichting mondneusmaskers en 1,5 meter afstand verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen toegevoegd.
• III-1: Paragraaf over afstandsregels in de school is komen te vervallen
• III-1 t/m III-3: Herziening van nummering.

Het protocol voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

• I-2: Advies en verplichting anderhalve meter afstand is komen te vervallen.
• I-3: Mondneusmaskers enkel geadviseerd in drukke situaties, daarom komt deze paragraaf te vervallen.
• I-3 t/m I-7: Herziening van nummering.
• II-1: Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
• II-2: Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen toegevoegd. • II-3: Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
• II-5: Advies en verplichting mondneusmaskers en 1,5 meter afstand verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen toegevoegd.
• II-6: Advies en verplichting mondneusmaskers en 1,5 meter afstand verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen toegevoegd.
• III-1: Paragraaf over afstandsregels en dragen van mondneusmaskers in de school is komen te vervallen.
• III-1 t/m III-3: Herziening van nummering.
• III-2: Afstand tussen leerlingen en chauffeur verwijderd. Uitzonderingssituatie dragen mondneusmasker toegevoegd in verband met vervallen paragraaf I-3.

Het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het protocol voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn te hier te downloaden:

De meest recente corona richtlijnen

De meest recente servicedocumenten