Vanaf schooljaar 2005/2006 betreden pas afgestudeerde leerkrachten de arbeidsmarkt met een beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs (de groepen 1 en 2). Schoolbesturen en scholen moeten inspelen op deze nieuwe situatie. Daarom is het zogenoemde ‘Protocol bewegingsonderwijs’ ontwikkeld.Het protocol biedt de scholen de helpende hand om binnen de bestaande regelgeving kwalitatief goed en veilig bewegingsonderwijs te realiseren. In het protocol staat onder andere wie bewegingsonderwijs mogen verzorgen (leerkrachten en leerkrachtondersteuners). Ook worden de leeropbrengsten beschreven en is er aandacht voor het vakdidactische en pedagogische aspect van bewegingsonderwijs. Bij elk item zijn ook verwijzingen opgenomen naar websites waar nadere informatie is te vinden, bijvoorbeeld over de manier waarop bewegingsonderwijs in praktisch-organisatorische zin is te realiseren. De situatie met betrekking tot de bevoegdheid en opleiding voor het vak bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is een aantal jaren geleden veranderd. Het doel is verhoging van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Sinds 2001 zijn afgestudeerden van de Pabo alleen nog bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen aan de groepen 1 en 2. Om de bevoegdheid voor het oudere kind (de groepen 3 tot en met 8) te verkrijgen, moet een specifiek aanvullend opleidingstraject worden doorlopen, de ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo’. Naar de ervaringen met en meningen over de nieuwe leergang wordt momenteel onderzoek gedaan. Schoolleiders en besturen ontvingen begin september via de AVS de nieuwsbrief ‘School en Sport’ met daarin het verzoek om de enquête over dit onderwerp in te vullen.BronKader Primair 2 – Oktober 2007Meer informatie Protocol bewgingsonderwijs (september 2007)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws