Op 2 juni 2020 gaan ook de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) weer open.

Ook voor deze scholen is een protocol als handreiking opgesteld. In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiƫne, die opgevolgd dienen te worden, en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol als de vso-scholen weer opengaan.

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS, in samenwerking met LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim