Pestkoppen verzieken het leven van anderen en hun daden hebben soms verstrekkende gevolgen. Toch blijft pesten een onderschat probleem, zo concluderen studenten psychologie aan de Universiteit Twente in hun onderzoek naar pestgedrag op basisscholen.Een literatuurstudie en interviews met leerkrachten van groep zeven en acht vormen de basis van hun onderzoek. Hoewel pesten op elke school voorkomt, zijn leerkrachten er vaak niet van op de hoogte. Daarom vinden de studenten het belangrijk dat scholen een protocol ontwikkelen om pestgedrag in de klas te herkennen en aan te pakken. Volgens de studenten moeten ouders betrokken worden bij gesprekken over pesten en verdient het onderwerp een vaste plek op de agenda van schoolvergaderingen. Tot slot adviseren de onderzoekers een evaluatie van de pestsituatie aan het eind van het schooljaar, om de (meestal) nieuwe leerkracht in het volgend schooljaar op de hoogte te stellen.Bron: UT Nieuws, jaargang 41, nr. 8ActueelKader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws