Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een beurs aanvragen voor promotieonderzoek. Het minsterie van OCW stelt de Promotiebeurs beschikbaar om te zorgen dat er meer gepromoveerde leraren voor de klas komen te staan.

De Promotiebeurs bestaat sinds 2011 en draagt bij aan de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Leraren die voor de beurs in aanmerking komen worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld met behoud van salaris. Voor de Promotiebeurs is een budget beschikbaar van 4,5 miljoen euro per jaar. In 2011 zijn 36 Promotiebeurzen toegekend en in december 2012 hebben 33 leraren een Promotiebeurs ontvangen. Tot en met 25 maart 2013 kunnen bevoegde leraren een aanvraag voor de beurs indienen. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijke onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs.

Meer informatie: www.nwo.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd