Promotiebeurs voor talentvolle leerkracht

Kans om doctorsgraad te bemachtigenTien talentvolle, hoogopgeleide leerkrachten krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Dat maakte staatssecretaris Van Bijsterveldt onlangs bekend.De Promotiebeurs is bedoeld om jaarlijks tien bevoegde leerkrachten uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten in een vakgebied en onderwerp naar keuze aan een universiteit, dat uitmondt in een proefschrift. Leerkrachten die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten een promotor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). De beste voorstellen worden door NWO geselecteerd. Leerkrachten die worden toegelaten tot dit promotietraject worden vier jaar lang twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan het promotieonderzoek, mét behoud van salaris. De werkgever ontvangt subsidie om de leerkracht te kunnen vervangen. De investeringen in de ‘Promotiebeurs’ lopen in vier jaar tijd op tot 1,5 miljoen euro. Doel is om excellentie van leerkrachten te bevorderen. “Een promotie biedt een uitstekende kans voor hoogopgeleide leerkrachten om zich verder te blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen gunstig voor hen zélf, maar voor leerlingen”, aldus Van Bijsterveldt. De Promotiebeurs is één van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht!, dat erop gericht is structureel een bijdrage te leveren aan het verminderen van tekorten door het beroep aantrekkelijker te maken. Uit nieuwe cijfers van OCW blijkt dat de vraag naar leerkrachten de komende jaren stijgt, vooral door de uitstroom van leerkrachten die met pensioen gaan. Het verwachte tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs loopt op tot 1.600 voltijdbanen in 2018. Door reeds genomen beleidsmaatregelen en de economische recessie zijn de in 2006 voorspelde grote tekorten vanaf 2010 echter beperkt gebleven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.