Projectsubsidie voor verdiepingsslag academische opleidingsschool

Het ministerie van OCW verleent projectsubsidie aan een beperkt aantal academische opleidingsscholen die zich kunnen ontwikkelen tot goede praktijkvoorbeelden. Academische opleidingsscholen kunnen tot en met 15 september aanstaande een aanvraag indienen.Deze scholen moeten dan een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van onder meer de volgende vragen: ‘Hoe kan het opleiden van leerkrachten in een werkpleksituatie (nog) beter worden gecombineerd met het doen van praktijkgericht onderzoek in een school? En wat zijn de extra elementen die een academische opleidingsschool toevoegt aan het opleiden van leerkrachten?’ In de regeling gaat het om een totaal bedrag van 2.800.000 euro voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011.De aanvraag met daarbij een activiteitenplan kan ingediend worden bij SenterNovem met het ‘Formulier samenstelling aanvraagdossier toetsing verdiepingsslag academische opleidingsschool’. Ziewww.cfi.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.