Het ministerie van OCW heeft samen met de onderwijsorganisaties een projectbureau opgericht om scholen te ondersteunen bij de invoering van lumpsumbekostiging. De brochure ‘Om de kwaliteit van het onderwijs’ is de eerste uitgave van het projectbureau lumpsum.

Een website en nieuwsbrief volgen deze zomer.Lumpsumbekostiging is meer is dan een technische wijziging in de rijksvergoeding voor de formatie. Lumpsum is een van de middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Doordat u meer vrijheid krijgt in uw budget, kunt u zelf de prioriteiten stellen die uw school nodig heeft. Het is dus meer en het vraagt meer: van de bestuurder, manager of schoolleiding, maar ook als lid van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het ministerie van OCW en de onderwijsorganisaties werken hiervoor dan ook nauw samen en hebben het projectbureau lumpsum opgericht.Het projectbureau gaat scholen ondersteunen, adviseren, maar vooral ook informeren. Bijvoorbeeld over wat de nieuwe weten regelgeving voor u betekent en hoe u met technische voorbereidingen zoals het meetjaar kunt omgaan. Maar ook om u te informeren over de ervaringen van de 34 pilot-besturen die met lumpsumbekostiging experimenteren.De brochure ‘Om de kwaliteit van het onderwijs’ is de eerste in een reeks. Met een website, nieuwsbrieven, brochures en direct na de zomervakantie regionale conferenties, houdt het projectbureau lumpsum u op de hoogte.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws