Programma’s van eisen materiële instandhouding 2021 bekendgemaakt

Op 8 oktober 2020 is de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 gepubliceerd. Deze regeling geldt zowel voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo.

In de toelichting wordt vermeld dat een prijsbijstelling van 1,2 procent heeft plaatsgevonden om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2021 te komen.

De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2021 en de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor 2021 en het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijdende scholen zijn aangepast op basis van de werkelijke prijsontwikkeling in 2019, de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2020 en de verwachte prijsontwikkeling in 2021, zoals deze zijn gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 2020. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van 1,20 procent om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2021 te komen. De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2020 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast.

Prijsbijstelling kan door de gehanteerde methodiek, waarin ook een verwachting is meegenomen, afwijken van de inflatiecorrectie die gaat gelden voor het desbetreffende jaar.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

De Regeling is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden