De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband vastgesteld, samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2013.

In de regeling is ook het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen vastgesteld. De algehele prijsbijstelling voor het jaar 2013 is gesteld op 1,8 procent.

De Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen (PvE) PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2013 is hieronder te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws