Programma’s Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship gestopt

Na negen jaar Eerst De Klas (EDK) en vijf jaar OndewijsTraineeship (OTS) stoppen de programma’s waarmee meer dan 325 bevoegde docenten met een academische achtergrond opgeleid zijn. Met deze programma’s is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeship niet snel voor het leraarschap had gekozen. Een aantal partijen heeft een nieuw traineeship opgezet: Trainees in onderwijs.

Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat slechts 23 procent van de Eerst De Klassers zonder het traineeship voor het onderwijs had gekozen. Dit geldt voor 33 procent van de Onderwijstrainees. Met EDK en OTS en de daaruit voortvloeiende samenwerking tussen middelbare scholen, lerarenopleiders en bedrijven is een innovatieve impuls gegeven aan het onderwijs, zowel kwantitatief als kwalitatief.

EDK kan ook als voorloper gezien worden van het hybride docentschap: tijdens EDK werkten trainees deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven. Het onderzoek van Dialogic laat zien dat nagenoeg een derde van de OTS’ ers en bijna 40 procent van de EDK’ers als hybride docent aan de slag wil. Verder wil 81 procent van de scholen het hybride docentschap stimuleren, omdat het een verbreding en verrijking biedt voor het onderwijs. Ook 91 procent van het bedrijfsleven staat open voor hybride werknemerschap, omdat het elkaar kan versterken (leren van elkaar).

Trainees in onderwijs
Het veld, te weten VO-raad, VSNU, ICL en het ministerie van OCW, hebben een nieuw traineeship opgezet: Trainees in onderwijs. Dit programma leidt vanaf 2018 leergierige en ondernemende professionals op tot 'docenten die grenzen weten te overstijgen en veranderingen weten te creëren in het voortgezet onderwijs’.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.