Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen geactualiseerd

De PO-Raad en de VO-raad hebben hun ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ vernieuwd. Po- en vo-scholen kunne dit Programma van Eisen (PvE) gebruiken bij afspraken met hun leveranciers.

De actualisatie was nodig omdat de behoefte aan flexibiliteit toeneemt: leraren willen verschillende leermaterialen (papier met digitaal, uitgeversmateriaal met open leermateriaal et cetera) met elkaar combineren, waarbij ook maatwerk mogelijk is. Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken rond marktwerking en informatiebeveiliging, die meegenomen zijn. Ook is gekeken naar de technische en juridische eisen, zodat scholen zo min mogelijk zorgen hebben over deze kwesties. Ten slotte is er een checklist ontwikkeld waarmee scholen zelf hun leveranciers kunnen aanspreken.

De eerste versie dateert uit 2014. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.