Programma ‘Scholen besparen energie’ gestart

Op 16 april start het tweejarige programma ‘Scholen besparen energie’ dat schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteunt bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en weinig kosten. Hiermee kan vaak zo’n 10 procent energie worden bespaard.
 
Schoolbesturen kunnen een starterspakket downloaden of een energiebespaarder aan huis aanvragen. Via een online en telefonische helpdesk kunnen schoolbesturen vragen stellen. Ook praktische informatie, tools en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op  www.scholenbesparenenergie.nl. En er zijn informatiebijeenkomsten en kennisuitwisselings- en ontwikkelingsactiviteiten.
 
Informatieplicht
Scholen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting) moeten ook voldoen aan de informatieplicht Energiebesparing die op 1 juli 2019 ingaat.
 
Samenwerking
Het programma is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ruimte OK, de PO-Raad, de VO-raad en Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.