Het invoeren van de functiemix is een proces dat hard op weg is het decennium te halen zonder de streefdoelen waar te maken. Diverse besturen hebben de functiemix opgepakt als een krachtig HR-instrument waarbij een kwaliteitsimpuls is ontstaan in het professionaliseren van leraren. Vanuit de functie- en taakinvulling is er op veel plekken een directe vertaling vanuit de kwaliteit van expertleerkrachten naar het onderwijs in de klas gemaakt. Schoolleiders geven daarbij ruimte aan een andere inzet en ontwikkeling van hun leraren. De onderlinge professionele dialoog krijgt een nieuwe dynamiek. Maar helaas is het krachtig invoeren van de functiemix nog niet overal opgepakt. Dat is meer dan jammer, omdat de functiemix een belangrijk instrument is bij schoolontwikkeling en het kwalitatief goed invullen van de professionele ruimte. Hiervoor hebben schoolleiders zelf ook professionele ruimte nodig. Voor de ontwikkeling van hun beroep, maar ook om de talenten en kwaliteiten van hun teamleden optimaal in te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Functiedifferentiatie kan dan een belangrijk ondersteunend instrument zijn. Leraren kunnen door goede carrièreperspectieven nadere invulling geven aan hun professionele ontwikkeling en worden toegerust voor het steeds beter invullen van hun professionele ruimte.
Personeelsbeleid kent vaak bestuurlijke kaders, waarbij regels en ruimte per schoolbestuur divers zijn ingevuld. Dit bepaalt voor een groot deel de professionele ruimte van de schoolleider op dit gebied. Maar hoe dit ook wordt gedaan: de uitwerking in de school is niet van de leidinggevende alleen. Het vergt dat alle betrokkenen ook een eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, het voeren van het gesprek en om de eigen professionele ruimte te definiëren en in te vullen. Het inrichten daarvan begint bij jezelf en vraagt om samenspel met anderen. Een goede focus om in het nieuwe jaar bewust op te pakken?
Mede namens de collega’s van de AVS wens ik u een goede decembermaand, alvast een fijne jaarwisseling en een mooi 2017 toe.

Gerelateerd nieuws