Professionalisering: nog weinig aandacht voor ‘deep learning’

Najaar 2008 heeft KPC Groep onderzoek verricht onder bovenschoolse directeuren en (adjunct-) directeuren in het basisonderwijs naar hun professionaliseringsbeleid; welke activiteiten vinden plaats en wat levert het op?Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat professionalisering vooral gericht is op het inspireren van teamleden en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Vormen van deep learning, bijvoorbeeld in de vorm van professionele leergemeenschappen, krijgen vooralsnog weinig aandacht. Ook zijn veel schoolteams in hun professionalisering nog weinig extern gericht. Studiereizen, stages bij collega’s en schoolbezoeken vinden relatief weinig plaats.Het onderzoeksverslag ‘De professionalisering in het basisonderwijs onder de loep’ kunt u downloaden viawww.kpcgroep.nl  Kader Primair 8 (maart 2009) zal in het teken staan van professionalisering.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.