Professionalisering leerkrachten én management

aEindverantwoordelijk managementProfessionalisering leerkrachten én managementIn het convenant Leerkracht van Nederland is de professionalisering van het onderwijspersoneel een belangrijk onderwerp. Voor leerkrachten is hiervoor – in aanvulling op de al in de huidige CAO-PO opgenomen afspraken over scholing – de lerarenbeurs beschikbaar gesteld. Deze beurs geldt niet voor het management, maar dat neemt niet weg dat scholing en professionalisering ook voor leidinggevenden in het primair onderwijs van groot belang is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.