De ministerraad heeft ermee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod voor werkende ouders met kinderen aan te kunnen bieden. Dat staat in de kabinetsreactie op het advies ‘Tijden van de Samenleving’ van de Sociaal Economische Raad (SER).Een betere aansluiting van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen moet de balans tussen arbeid en zorg voor ouders vereenvoudigen, de opbrengsten van scholen verhogen en een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de parttime werkende vrouwen bereid is meer uren te gaan werken of weer aan het werk gaat als arbeid en zorg beter te combineren zijn. Het advies van de SER gaat in op de verschillende manieren om tijd en plaats van arbeid en dienstverlening slimmer te organiseren, door het vergroten van de flexibiliteit in tijd en plaats van arbeid en het beter afstemmen van maatschappelijke voorzieningen op werkenden. Voor het laatste ziet de SER vooral een rol weggelegd voor het onderwijs en de kinderopvang, de gezondheidszorg en gemeenten.De pilotgemeenten worden begin 2012 bekendgemaakt. Om scholen op lokaal niveau te ondersteunen, heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om de subsidie voor het eerder opgerichte Landelijk Steunpunt Brede Scholen met drie jaar te verlengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws