Prioriteiten

Op het moment dat ik dit Kaderspel schrijf, is het de laatste dag van de schoolvakantie in het midden van het land en is bijna iedereen weer volop bezig met het nieuwe schooljaar. Hopelijk bent u voldoende uitgerust. Aan een mooie zomer zowel in binnen- als buitenland heeft het niet ontbroken. We beginnen het nieuwe jaar niet zonder zorgen. De sluipende tekorten op de schoolbegrotingen lopen verder op, het kabinet handhaaft tot nu toe de nullijn voor onderwijspersoneel en in de wandelgangen wordt nog steeds onderhandeld over een Nationaal Onderwijsakkoord (bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet rond, red.). Positief is dat het lijkt of er enige ruimte zit om loonsverbeteringen mogelijk te maken. Dat is ook wel nodig, want voor het primair en voortgezet onderwijs zijn de salarissen de laatste vier jaar niet aangepast. Uitgaande van een inflatie van 2,5 procent per jaar betekent dit inmiddels een loonachterstand van ruim 10 procent, los nog van de gevolgen van de extra bezuinigingen die iedere Nederlander treffen en de koopkracht onder druk zetten.

Tijd dus om ons nog meer in te spannen om de werkdruk en loonachterstand weg te werken en onze leden nog beter te ondersteunen. Om daarvoor meer tijd en energie vrij te maken heeft het bestuur van de AVS besloten een samenwerking aan te gaan met Leeuwendaal, een goed in het onderwijs thuis zijnde adviesorganisatie die de consultancy- en maatwerktrajecten zal uitvoeren. De AVS zal zich meer nog dan voorheen gaan focussen op de vaken beroepsorganisatie, scholing van onze leden via cursussen en netwerken en een nog betere informatievoorziening. Wij zijn een organisatie van en voor leden en dat gaan we vanaf dit schooljaar nog beter uitdragen. Het gaat om mijn AVS. Daarbij zijn voor ons vooral de interactieve netwerken ‘nieuwe stijl’ van belang (zie www.avs.nl/pifo/lerendenetwerken). Wij willen volop steun bieden in het dagelijks werk van onze leden. De komende tijd zult u daar meer over horen.

U ziet, we zijn het schooljaar weer vol energie en met veel passie begonnen. Voor onze leden, voor het Nederlandse onderwijs, maar vooral ook voor onze leerlingen. Ik zal dit jaar weer velen van u ontmoeten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.