Prinsjesdag: Investeringen in onderwijs zoals afgesproken

Wat het kabinet in de onderwijsbegroting van de Miljoenennota aangeeft, was al eerder dit jaar afgesproken met de onderhandelingspartners waaronder de AVS in het Onderwijsakkoord en de bijbehorende Werkagenda. “Wij zijn dan ook blij dat OCW hier samen met de sector voortvarend mee aan de slag gaat.” aldus AVS-voorzitter Karin Straus

Op Prinsjesdag werd de jaarlijkse Miljoenennota gepresenteerd waarin het kabinet zijn plannen presenteert voor het begrotingsjaar 2023 en daarna. Het kabinet investeert in totaal 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs ten opzichte van de vorige periode. Beter lezen, schrijven, rekenen en meedoen in de samenleving, oftewel het verbeteren van de basisvaardigheden: jaarlijks wordt hier €1 miljard extra voor uitgetrokken. Essentieel hierbij is dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen. De tekorten, ook onder schoolleiders, zullen met vereende krachten moet worden aangepakt. Het kabinet investeert daarom structureel 800 miljoen euro extra in goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners en daarmee in goed onderwijs. Daarbij wordt het versterken van de rol en positie van de schoolleider expliciet genoemd als belangrijke schakel in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het behouden en verder ontwikkelen van goede leraren door strategisch HR.

“De afgelopen jaren zijn de extra investeringen vooral naar de leraren gegaan. Juist schoolleiders vervullen echter een heel belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op een school en moeten daarvoor een onderscheidende, passende financiële waardering krijgen én voldoende gefaciliteerd worden”, aldus Karin Straus. De AVS is blij dat het kabinet kiest voor het inzetten van structurele middelen: tijdelijke gelden dragen niet bij aan structurele oplossingen voor beter onderwijs aan onze kinderen.

Daarnaast steunt de AVS de PO-Raad in de noodkreet dat de slechte staat van de schoolgebouwen in Nederland belemmerend werkt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze noodzakelijke investering geen plek heeft in de Miljoenennota. Zeker ook nu, met stijgende energieprijzen en de noodzaak tot ventilatie, komen scholen in de problemen. De AVS zal dit najaar een peiling doen om nader te onderzoeken welke gevolgen deze dramadriehoek (slechte staat gebouwen, energieprijzen, ventilatienoodzaak) heeft in de klas als de temperaturen buiten dalen.

Link