Bij ontslag geldt niet langer het bekende principe last in first out. Vanaf 1 maart 2006 is het afspiegelingsbeginsel van kracht. Deze wetswijziging heeft de Tweede Kamer onlangs vastgesteld.Last in first out (lifo) hield in dat werknemers die het minst lang in dienst zijn bij inkrimping als eerste worden ontslagen. Door de invoering van het afspiegelingsbeginsel per 1 maart 2006 worden werknemers met vergelijkbare functies voortaan in leeftijdsgroepen ingedeeld. Vervolgens wordt per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voorgedragen voor ontslag. Deze wetgeving is ook van toepassing op het bijzonder onderwijs.Sommige scholen hanteren het lifo-principe al langer niet meer. Binnen de regeling Werkgelegenheidsbeleid, zoals opgenomen in hoofdstuk D van de CAO-PO, maken deze scholen gebruik van de mogelijkheid om bij noodzakelijke inkrimping een afspiegelingsprincipe te hanteren. Voor het openbaar onderwijs geldt deze nieuwe wetgeving (nog) niet, omdat daar afwijkende rechtspositionele afspraken gelden. Het is nu zaak de bepalingen in de CAO-PO te wijzigen in overeenstemming met deze nieuwe wetgeving.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws