AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. De lerarenbeweging heeft hiertoe het initiatief genomen.

Willen we kinderen goed onderwijs blijven kunnen bieden, dan moet er nu geïnvesteerd worden in het primair onderwijs, staat er in het manifest. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgen voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen. 

Po-in-actie-29-maart-2017_0.jpg

PO in Actie is een groep bestaande uit bijna dertigduizend leerkrachten uit het primair onderwijs die een noodkreet laat horen: heb je hart voor onderwijs, maak je dan nu hard voor onderwijs! PO in Actie,  vakbonden en de PO-Raad doen een oproep aan politici met hart voor onderwijs. Gezamenlijke actie is nodig, het is nu echt de hoogste tijd. Niets doen is geen optie. Om de problemen aan te pakken stellen deze partijen voor te zorgen voor eerlijke salariëring in het funderend onderwijs en minder werkdruk door meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

Met het ondertekenen van het manifest geeft de AVS aan dat ze het inhoudelijk eens is met de boodschap en de doelen van de lerarenbeweging PO in Actie. De AVS benadrukt dat deze doelen ook voor de schoolleiders en alle andere functies in de sector van toepassing zijn en gerealiseerd moeten worden. Voor de schoolleiders zet de AVS niet alleen in op verhoging van het salaris, maar ook op faciliteren van tijd en ruimte en voldoende ondersteunende functies in de school. Wat betreft de werkdruk zet de AVS in op het overlegmodel. Ook zet de AVS in op meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij tonen onze steun voor de genoemde uitgangspunten, voor de hele sector, al geruime tijd, zowel publiekelijk als via de diverse bestuurlijke tafels waar wij deel van uitmaken, zoals de Stichting van het Onderwijs, het Arbeidsmarktplatform, de Regeldrukagenda en de Arbocatalogus.”

Manifest-onderwijs-verdient-beter_0.jpg
 

Downloads

Gerelateerd nieuws