Van de 165 miljoen die het kabinet uittrekt voor het opknappen van schoolgebouwen, komt honderd miljoen ten goede aan het primair onderwijs.Scholen die voor geld in aanmerking willen komen, moeten kunnen aantonen welk effect de aanpassing heeft op het binnenmilieu of op energiebesparing. Uitgangspunt bij de subsidieverstrekking is dat de gemeente waarin de school staat, bijdraagt aan de kosten van de verbouwing.Naast bovengenoemde subsidie geldt sinds 1 juli 2009 nog een andere subsidieregeling, waarbij bijna 5,5 miljoen extra beschikbaar komt voor energiezuinige kantoren en schoolgebouwen. Deze regeling bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en praktijkprojecten. Het is niet verplicht om aan beide onderdelen mee te doen. Wel zullen scholen hun aanvraag voor een praktijkproject wellicht beter kunnen onderbouwen als zij de resultaten hebben van een haalbaarheidsstudie. Voor de haalbaarheidsstudies is een budget beschikbaar van 450.000 euro. De studies dienen te worden aangevraagd voor 3 augustus aanstaande. De praktijkprojecten kunnen in totaal beschikken over 5 miljoen euro. De sluitingsdatum voor deze gelden is 3 december 2009. De AVS kan scholen ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.

Meer informatie: www.senternovem.nl/ukp_nesk/index.asp

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd