Demissionair minister Slob heeft op 3 september 2021 meegedeeld dat er een loon- en prijsbijstelling is toegepast op de Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5. Het betreft de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere.

De minister verstrekt subsidie aan vijf bevoegd gezagsorganen, gevestigd in een G5-gemeente en optredend als penvoerder, voor de uitvoering van de maatregelen, die per gemeente zijn vastgelegd in een convenant. Met genoemde regeling wordt per gemeente een aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld. De penvoerder van elke G5-gemeente kan vóór 1 oktober 2021 voor het aanvullende bedrag een subsidieaanvraag indienen met een begroting met daarin een korte beschrijving van de te subsidiëren activiteiten, die aansluiten op de activiteiten die zijn opgenomen in het convenant. Deze planning past bij de systematiek van de subsidieregeling, omdat voor 1 oktober de zelfevaluatie en eventuele aanpassingen in de maatregelen uit de convenanten bij DUS-I ingediend moeten worden.

De Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws