De Jan Kassiesprijs is dé prijs voor personen en instellingen die bijzondere activiteiten ontplooien in de kunsteducatie. Dit jaar is het thema samenwerking tussen amateurkunst en onderwijs op het gebied van kunsteducatie. Scholen – zowel primair als voortgezet onderwijs – en amateur-kunstenaars of amateurkunstverenigingen kunnen hun beste project insturen tot 15 juni via het inschrijfformulier opwww.dekunstconnectie.nl. Het gaat om projecten in alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, theater en audiovisueel. De projecten kunnen deel uitmaken van het schoolcurriculum of uitgevoerd worden in het kader van de brede school of voor- en naschoolse opvang. De prijsuitreiking vindt eind november 2007 plaats. Het prijzengeld bedraagt in totaal € 4750 en wordt verdeeld over vijf prijzen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.