Per 1 augustus stijgen de loonkosten in de meeste scholen. Allereerst gaat het om stijgingen als gevolg van de cao (periodiek erbij) en invoering van de eerste tranche van de functiemix. Deze twee stijgingen zijn in principe gecompenseerd in de loonsubsidie van het ministerie van OCW (door de gewijzigde GGL en door een compensatie van 75 procent van de invoering functiemix).

ever en 0,3 procent voor de werknemer (de FPU-premie daalt met 0,3 procent – helft werkgevers en helft werknemers -, wat de stijging iets tempert). De stijging per 1 juli 2009 met 1 procent en de vermindering tot 0,3 procent stijging per 1 januari 2010 zijn nooit gecompenseerd in de lumpsumvergoeding. Het is dus maar de vraag of deze stijging per 1 augustus 2010 wel tot compensatie in de lumpsumvergoeding zal leiden. Nu zit het er in ieder geval nog niet in. Daarnaast heeft het Vervangingsfonds per 1 augustus 2010 de premie voor de vrijwillige verzekering verhoogd met 1,56 tot 7,56 procent. Deze premiestijging wordt niet gecompenseerd in de lumpsumvergoeding, omdat er een vaste opslag voor de vervangingsverzekering in zit die niet gekoppeld is aan de premiehoogte van het Vervangingsfonds. Tenslotte dienen besturen er rekening mee te houden dat het wegvallen van het budget voor Management en Bestuur (MB) per 1 augustus 2010 kan leiden tot afvloeiing van personeel. Niet de hele daling zal echter bij het Participatiefonds verhaald kunnen worden op grond van onvermijdelijk ontslag. In het nieuwe reglement is opgenomen dat slechts 65 procent van het budget voor Personeel en Arbeidsmarkt (waarvan MB een onderdeel is) meetelt bij het bepalen van de loonruimte. Het lijkt dus verstandig om in de komende begrotingen een post ‘eigen wachtgeldverplichtingen’op te nemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd