Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de fondsen kunnen deze onvoorziene stijging van de uitgaven niet meer opvangen.De premie voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 7,9 procent voor de verplichte verzekering en 8,5 procent voor de vrijwillige verzekering. Voor de grote schoolbesturen die er voor gekozen hebben geen eigen risicodrager te worden per 1 augustus geldt een percentage van 8 procent voor de verplichte verzekering (vanwege een risico-opslag van 0,1 procent). Eigen risicodragers betalen zelf de kosten van vervanging voor de eerste 52 weken voor ziekte en betalen dus een lagere premie. Zij krijgen daarover apart bericht. Voor het Participatiefonds is een premiestelling van 2,12 procent per 1 augustus noodzakelijk.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws