Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2022 bekendgemaakt

De besturen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds hebben de premies voor het jaar 2022 vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk aan die van 2021.  

Het overzicht van de premies ziet er als volgt uit:

BasispremiePremie BGZTOTAAL
Vervangingsfonds premie6,00 %0,05 %6,05 %
Volledig ERD0,05 %0,05 %
Financiële variant WD14
ERD 2x werktijdfactor p/w
3,50 %0,05 %3,55 %
Financiële variant WD42
ERD 6x werktijdfactor p/w
2,90 %0,05 %2,95 %
Financiële variant SL80
ERD stop-loss 80%
0,50 %0,05 %0,25 %
Financiële variant SL100
ERD stop-loss 100%
0,20 %0,05 %0,25 %
Participatiefonds premie2,60 %

De besturen geven aan dat er in de berekening nog geen rekening is gehouden met de salarisverhoging over 2021 en de door de minister toegezegde 500 miljoen euro. Dat kan eventueel tot gevolg hebben dat een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage in 2022 gaat plaatsvinden.

In de bestuursvergadering van oktober 2021 heeft het bestuur van het Participatiefonds het besluit genomen om over de maanden november en december 2021 geen premie te heffen. 

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden